https://lin.ee/QVxdIJx
หน้าหลัก > นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า
นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดในการซื้อสินค้า บริษัทฯ มีนโยบายรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 15 วัน นับจากวันที่ระบุในใบแจ้งหนี้

 • สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกับที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ
 • ลูกค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะดำเนินการเปลี่ยนคืนสินค้าที่ถูกต้องภายใน 7 วันทำการ โดยไม่มีค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น
 • ลูกค้าต่างจังหวัด
  • กรณีสินค้าชำรุดจากการจัดส่ง กรุณาส่งสินค้าคืนผ่านทางไปรษณีย์ไทย เคอรี่ หรืออื่นๆ ที่สามารถติดตามสถานการณ์ส่งของสินค้าได้  โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งที่เกิดขึ้น พร้อมจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้คุณ
  • กรณีเปลี่ยนสินค้าจากสาเหตุอื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งที่เกิดขึ้น แต่บริษัทฯ ยินดีบริการจัดส่งสินค้าใหม่ให้ฟรี
 • สินค้าประเภทตลับหมึก ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนหากสินค้าไม่อยู่ในสภาพพร้อมขาย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเป็นผู้ชี้ขาดในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

 

กรณีการขอคืนเงิน / เปลี่ยนคืนสินค้า

 • แจ้งรายละเอียดเบอร์ 086-3061452, ID Line : truegreen.inks แล้วรอการตรวจสอบ
 • กรณีขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้า สามารถจัดส่งสินค้าได้ทางขนส่งต่างๆ ได้เลยโดยที่ต้องสามารถติดตามสถานะของสินค้าได้
 • กรณีขอคืนเงิน หลังจากการตรวจสอบ ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 15-45 วัน
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.