หน้าหลัก > บทความ > การแก้ไขปัญหาขั้นต้น ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตลับหมึกเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท HP
การแก้ไขปัญหาขั้นต้น ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตลับหมึกเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท HP
การแก้ไขปัญหาขั้นต้น ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตลับหมึกเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท HP
22 Sep, 2021 / By truegreeninkrefill
Images/Blog/aKWo3sXv-51550.jpg

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตลับหมึกเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท HP และ การแก้ไขปัญหาขั้นต้น

ข้อผิดพลาดหรือข้อความนี้จะปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์งาน

เช่น ตลับหมึกผิดพลาด ,ตลับใส่ผิดช่อง ,ตลับหมึกหายไป ,ปัญหาตลับหมึก ,ตลับหมึกพิมพ์ขาดหายไปหรือตรวจไม่พบ,ตรวจพบชิป/วงจรที่ไม่ใช่ของ HP ,ตลับหมึกหมด ,ตลับหมึกที่เข้ากันไม่ได้ ,ตลับหมึกล้มเหลว

ประเภทตลับหมึก เช่น HP 21, 22, 27, 28, 56-67, 74, 75, 92-98, 123, 302-305, 652, 653, 667, 680, 682, 803-805 และ 901

การแก้ไขข้อผิดพลาด เช่น 'Cartridge Missing', 'Depleted Ink Cartridge' และ 'Incompatible Cartridge' สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ HP 21, 22, 27, 28, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 , 65, 66, 67, 74, 75, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 123, 302, 303, 304, 305, 652, 653, 667, 680, 682, 803, 804, 805 และ 901

ขั้นตอนเหล่านี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ที่มีช่องตลับหมึกสองช่อง (สีดำและสามสี) หากไม่มีตลับหมึกสำรองและจำเป็นต้องพิมพ์ ให้นำตลับหมึกที่ระบุในข้อความแสดงข้อผิดพลาดออก และรับทราบข้อความแจ้งเพื่อเริ่มโหมดตลับหมึกพิมพ์เดียว จากนั้นลองพิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนติดตั้งตลับหมึกใหม่

และดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่กำหนด ใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

ตรวจสอบหมายเลขตลับหมึก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขรุ่นตลับหมึกตรงกับเครื่องพิมพ์ของคุณ

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์เพื่อกู้คืนจากข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวของเครื่องพิมพ์

1.หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ ให้ถอดออก

2.เมื่อเปิดเครื่องพิมพ์แล้ว ให้ถอดสายไฟออกจากเครื่องพิมพ์

3.ถอดสายไฟออกจากแหล่งพลังงาน

4.รอ 60 วินาที

5.ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับที่ผนังและเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

6.เปิดเครื่องพิมพ์เพื่อทำการรีเซ็ตให้เสร็จสิ้น

 

ทำความสะอาดตลับหมึกและหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าของแคร่ตลับหมึก

นำเศษผงหรือสิ่งตกค้างออกจากหน้าสัมผัสที่ตลับหมึก

 

1.เปิดประตูหรือฝาปิดช่องตลับหมึก รอจนกระทั่งแคร่ตลับหมึกหยุดเคลื่อนที่ก่อนดำเนินการต่อ

2.นำตลับหมึกที่ระบุในข้อความแจ้งข้อผิดพลาดออกจากที่ยึดตลับหมึก

3.จับตลับหมึกที่ด้านข้าง ลอกเทปป้องกันที่อาจยังติดอยู่ที่หน้าสัมผัสออก

 

ข้อควรระวัง: ห้ามสัมผัสหัวฉีดหมึกหรือแถบไฟฟ้าสีทองแดง การสัมผัสหรือพยายามถอดชิ้นส่วนเหล่านี้อาจทำให้เกิดการอุดตัน หมึกทำงานไม่ได้ และการเชื่อมต่อไฟฟ้าไม่ดี

 

4. ใช้ผ้าที่ไม่มีขุยชุบน้ำสะอาดเล็กน้อย จากนั้นเช็ดหน้าสัมผัสทองแดงที่ตลับหมึก

 

5.ชุบผ้าที่ไม่มีขุยหรือผ้าเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด จากนั้นทำความสะอาดหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าในที่ยึดตลับหมึก

6.รอ 10 นาทีเพื่อให้หน้าสัมผัสแห้ง จากนั้นใส่ตลับหมึกกลับเข้าไปในช่องระบุสี

7.ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับตลับหมึกอื่นหากระบุไว้ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด

8.ปิดฝาหรือฝาปิดบริเวณช่องตลับหมึก

หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ ให้ทำความสะอาดตลับหมึกและหน้าสัมผัสแคร่ตลับหมึกอีกครั้ง

 

อ้างอิง : https://support.hp.com/ph-en/document/ish_1721989-1461843-16

Like
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2022
Vevo Systems Co., Ltd.