https://lin.ee/QVxdIJx
หน้าหลัก > บทความ > เติมหมึกแล้ว..เครื่องพิมพ์ยังแจ้งเตือน หมึกหมดเหมือนเดิม
เติมหมึกแล้ว..เครื่องพิมพ์ยังแจ้งเตือน หมึกหมดเหมือนเดิม
เติมหมึกแล้ว..เครื่องพิมพ์ยังแจ้งเตือน หมึกหมดเหมือนเดิม
28 Aug, 2023 / By truegreeninkrefill
Images/Blog/Bw3bmPvO-เติมหมึกแล้วยังไม่เต็ม.png

 เติมหมึกแล้ว..เครื่องพิมพ์ยังแจ้งเตือน หมึกหมดเหมือนเดิม

🖨️ ตลับหมึกเดิม..ที่เติมหมึกเข้าไปแล้ว ซึ่งเครื่องยังเห็นว่าเป็นตลับเดิม ที่ผ่านการใช้งานแล้วอยู่ครับ 

        📌📌อาการปกติหลังเติมหมึก📌📌

💥อาจไม่มีระดับหมึกแสดงเพิ่มขึ้นมาที่เครื่องพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์💥

💥ไฟสถานะหมึกแจ้งเหลือน้อยติดค้างที่ตัวเครื่องพิมพ์

💥คอมพิวเตอร์แจ้งว่าเป็นตลับหมึกที่ผ่านการใช้งานแล้ว หรือไม่ใช่ตลับหมึกแท้

 เพราะตัวตลับจะมีชิป นับปริมาณการใช้งานของหมึก อยู่ที่ตลับหมึก แต่ตัวตลับและหัวพิมพ์ยังใช้งานได้

  📌เครื่องพิมพ์บางรุ่นถ้าแจ้งเตือนว่า (หมึกหมดจนไม่สามารถทำงานต่อได้) ต้องทำการกดยอมรับ..ที่ตัวเครื่องพิมพ์ หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่องสามารถใช้งานต่อได้ครับ

ตลับหมึกเดิม..ที่เติมหมึกเข้าไปแล้ว ซึ่งเครื่องยังเห็นว่าเป็นตลับเดิม ที่ผ่านการใช้งานแล้วอยู่ครับ 

        📌📌อาการปกติหลังเติมหมึก📌📌

💥อาจไม่มีระดับหมึกแสดงเพิ่มขึ้นมาที่เครื่องพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์💥

💥ไฟสถานะหมึกแจ้งเหลือน้อยติดค้างที่ตัวเครื่องพิมพ์

💥คอมพิวเตอร์แจ้งว่าเป็นตลับหมึกที่ผ่านการใช้งานแล้ว หรือไม่ใช่ตลับหมึกแท้

 

 เพราะตัวตลับจะมีชิป นับปริมาณการใช้งานของหมึก อยู่ที่ตลับหมึก แต่ตัวตลับและหัวพิมพ์ยังใช้งานได้

  📌เครื่องพิมพ์บางรุ่นถ้าแจ้งเตือนว่า (หมึกหมดจนไม่สามารถทำงานต่อได้) ต้องทำการกดยอมรับ..ที่ตัวเครื่องพิมพ์ หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่องสามารถใช้งานต่อได้ครับ

 

วิธีการรีเชตตลับหมึก HP ยอมรับตลับหมึกที่เติมหมึกแล้ว 

❌ห้ามทำ❌ 

ถ้าเครื่องสามารถพิมพ์ได้อยู่ หรือเครื่องขึ้นสถานะ ✅พร้อมใช้งาน ✅Ready ไม่ต้องทำขั้นตอนนี้ค่ะ
🔴ทำขั้นตอนนี้เมื่อทำการเติมหมึกไปแล้วเครื่องยังฟ้องหมึกหมดไฟแจ้งเตือนกระพริบ จนเครื่องไม่สามารถ พิมพ์งานได้

https://bit.ly/3Smbexv
🔴วิธีการ Reset INK อยู่ท้ายบทความ
https://bit.ly/3yQSZWX
🔴วิธีการ Reset INK อยู่ท้ายบทความ

 

📌แต่หลังจากรีเชทแล้ว ระดับหมึกอาจจะไม่เพิ่มขึ้น หรือ มีสถาการแจ้งเตือน🔴หมึกหรือน้อยอยู่ซื่งเป็นอาการปกติ
แต่เครื่องพิมพ์จะสามารถพิมพ์งานได้ครับ

วิธีการรีเชตตลับหมึก Canon ยอมรับตลับหมึกที่เติมหมึกแล้ว 

🖨️วิธีการรีเชตตลับหมึก CANON เมื่อทำการเติมหมึกไปแล้วเครื่องยังฟ้องหมึกหมดอยู่

https://bit.ly/2XA0sN7
📌แต่หลังจากรีเชทแล้วระดับหมึกอาจจะไม่เพิ่มขึ้น แต่ก็สามารถพิมพ์งานได้ปกติครับ

Like
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.