https://lin.ee/QVxdIJx
หน้าหลัก > บทความ > หมึกเลอะขอบกระดาษ แก้ใขปัญหาเองได้
หมึกเลอะขอบกระดาษ แก้ใขปัญหาเองได้
หมึกเลอะขอบกระดาษ แก้ใขปัญหาเองได้
27 Dec, 2022 / By truegreeninkrefill
Images/Blog/9udlxnDX-หมึกเลอะ.png

ปัญหาหมึกเลอะที่ขอบกระดาษหลังจากพิมพ์งาน เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับ เครืองพิมพ์ InkJet ได้ทุกรุ่น

สาเหตุหลักๆ เกิดจากหมึกที่เหลือจากการใช้งาน หรือหมึกที่ใช้สำหรับเตรียมเครื่องพิมพ์ ไหลออกมาเลอะเครื่องพิมพ์ ในระบบการดึงกระดาษ Roller  หรือ การสั่งพิมพ์ ทีใกล้หัวกระดาษมากเกิดไป ก็อาจทำให้กระดาษ Feed ลงมาไม่ทันหัวพิมพ์ และ การใช้กระดาษที่มีความหนาเกินไป หรือกระดาษที่มีขอบกระดาษที่ขอบงอ หรือกระดาษ Recycle ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกัน

-ขอบกระดาษงอ

 

-หมึกเลอะออกมานอกเครืองพิมพ์

 

-ฟองน้ำซับหมึกสกปรก 

 

-Roller ดึงกระดาษสกปรก

 

*การแก้ไข กลักๆ ก็คือการทำความสะอาด และนำหมึกส่วนที่เกินจากการใช้งานออก ออกจากเครื่องพิมพ์ ด้วยการ ใช้สำลี หรือกระดาษทิดชู่ ค่อยๆซับหมึกที่เกินออก และทำความสะอาด Roller ดึงกระดาษ 

**และเครื่องพิมพ์ บางรุ่นมีโปรแกรมที่สามารถ ทำความสะอาด เครื่องพิมพ์ หรือ Roller ได้

Tip : ถ้าต้องการทำความสะอาด Roller ด้วยตัวเอง ทำได้ง่ายๆแค่เพียง สั่งพิมพ์ กระดาษ เปล่าๆ และสังเกตุรอยเปี้อน จะค่อยๆจางลง

 

Like
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.