https://lin.ee/QVxdIJx
หน้าหลัก > บทความ > สิ่งที่ควรรู้ก่อนเติมหมึก
สิ่งที่ควรรู้ก่อนเติมหมึก
สิ่งที่ควรรู้ก่อนเติมหมึก
10 Mar, 2022 / By truegreeninkrefill
Images/Blog/JE9piMKH-สไลด์2.JPG

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเติมหมึก

 

ตรวจสอบสภาพภายนอกตัวตลับหมึก

- ตลับไม่แตกหัก

- แผงวงจรไม่ชำรุด

- หัวพิมพ์ไม่ชำรุด,ไหม้

 

เติมหมึก เมื่อหมึกหมดทันที (ไม่ทิ้งตลับให้หมึกหมดนาน หรือใช้ตลับเก่าๆมาเติม) 

**หัวพิมพ์อาจแห้งหรืออุดตันได้

- เติมหมึกให้พอดี ไม่น้อยเกินไป หรือมากเกินไป

-ตรวจสอบสีของหมึกต้องออกครบ (สี 3 สี ,ดำ ออกเต็มแนวความยาวหัวพิมพ์)

 

**เช็ครูเติมหมึกแต่ละสีก่อน ว่าสีอะไรต้องเติมช่องใหน**

-ใช้ไม่จิ้มฟัน หรือปลายเข็มเติมหมึก จิ้มไปในแต่ละช่องเติมหมึกแล้วใช้กระดาษทิดชู่เช็ดเพื่อตรวจสอบสี!

 

 

*การใช้เข็มเติมหมึกต้อง ใช้เข็มแทงไปในตลับลึกไม่เกิน 2/3 ของความสูงตลับหมึก (จะทำให้ตลับหมึกชำรุด หรือทะลุเสียหายได้!)


*เมื่อหมึกมีสถานะต่ำให้รีบเติมหมึก (จะสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง)

 

*เครื่องพิมพ์แสดงสถานะหมึกยังไม่หมดตลับ แต่...หมึกไม่ออกพิมพ์งานไม่ได้

**สาเหตุเกิดจาก**

-หัวพิมพ์ไม่ได้ใช้นาน อาจแห้ง

-เครื่องไม่ได้นานอาจมีอะไหล่บางชิ้น เสื่อมหรือฝืด

*สามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้* ก่อนเติมหมึก คือ

-ทำความสะอาดหัวพิมพ์ หรือล้างหัวพิมพ์ให้หมึกออกก่อน และใช้งานต่อจนหมึกหมดก่อนเติมหมึก

-ทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ หรือตรวจสอบสภาพเครื่อง

 

***ถ้าเครื่องพิมพ์แจ้งเตือนข้อความ***

*Print cartridge(s) missing or not detected
*Old Generation Cartridge
*Non-HP Chip/Circuitry Detected.
*Cartridge error
*Cartridges in wrong slot
*Cartridge Missing
*Cartridge Problem
*Depleted Ink Cartridge
*Incompatible Cartridge
*Ink Cartridge Failure

สาเหตุ ตลับหมึกอาจมีปัญหาจนไม่สามารถใช้งานได้

การเติมหมึกไม่ใช่เรื่องยาก รู้ข้อควรทำ รู้ข้อควรระวัง ใช้งานสบายๆ ง่าย แถมประหยัดเงินในกระเป๋า!

 

 

Like
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2022
Vevo Systems Co., Ltd.